Växande oro för byggfusk

I takt med det tilltagande bostadsbyggandet kommer rapporter in om byggfusk på den svenska bostadsmarknaden. Nu skriver Svenska Dagbladet att knappt hälften av svenskarna är oroade för potentiellt byggfusk bland nyproducerade bostäder.

För några dagar sedan skrev vi på Viggos Bostadsnytt om det omfattande byggfusk som förekommer på den svenska bostadsmarknaden. Enligt ny forskning uppstår jävsliknande situationer där projektutvecklare både beställer och bygger huset samt är ansvarig för kvalitetskontroll, vilket öppnar upp för fuskbyggen. Läs hela artikeln här.

Nu skriver Svenska Dagbladet att det finns en omfattande oro för byggfusk bland svenskar. Enligt SvD:s enkätundersökning är så mycket som 46 procent av de tillfrågade oroade för byggfusk i nyproducerade bostäder.

Kommentarer i stil med ”Begreppet svensk kvalitet har ersatts med vinstoptimering” strömmade in i samband med undersökningen. Enkätsvaren avslöjar också att det främst är män som oroar sig för byggfusk samt att personer under 30 år oroar sig i mycket mindre utsträckning jämfört med äldre åldersgrupper.

Bland de som faktiskt flyttat in i en nyproducerad lägenheten påpekas också att byggansvariga ”valt billiga material så långt de kunnat”.

Undersökningen är gjord i samarbete med Inizio. Sammanlagt tillfrågades 542 personer.

Källa: Svenska Dagbladet