Skuldkvoten inte kritisk menar ekonomiprofessor

Drastiska räntehöjningar inom en snar framtid? Troligtvis inte, menar ekonomiprofessor Harry Flam.

Finansinspektionen i Sverige har under en tid uttryckt en oro för belåningsgraden hos många svenska hushåll. Många hushåll med bolån har en skuldnivå över 300 procent och i Stockholms län ligger den siffran en bra bit över 500 procent. Förslag om skärpt amorteringskrav och skuldkvotstak är steg mot att gardera de svenska hushållen mot räntehöjningar i framtiden.

Men samtidigt som riskerna med höga skuldkvoter bland svenska hushåll betonas med jämna mellanrum visar många länder i Europa, däribland Danmark, på en högre skuldsättning än Sverige. Och enligt ekonomiprofessor och ordförande för Finanspolitiska rådet Harry Flam är Finansinspektionen oro inte helt befogad. Han ger en enkel förklaring till sitt ståndtagande.

– Skillnaden mellan Sverige och alla länder jag känner till är att i Sverige köper du inte en bostad på spekulation; för att hyra ut och inte för att bo där, säger han.

Att många danska hushåll köpte bostad på spekulation gjorde att finanskrisen drabbade landet hårt och först nu, drygt 10 år senare, har priserna för bostäder hunnit ikapp. Det förloppet behöver svenska hushåll inte oroa sig över, menar Harry Flam, och betonar samtidigt att räntehöjningen blir kontrollerad när den väl händer.  

– Vi har ett sparandeöverskott i världesekonomin, säger Flam och fortsätter. Så jag ser ingen snabb ökning av räntekostnaderna för hushållen.

Reporter: Jonas Desai