FI föreslår skärpt amorteringskrav

Svenska hushåll med stora bolån i förhållande till inkomsten kan redan nu förbereda sig för höjda amorteringskrav. Finansinspektionen nya förslag kan träda i kraft den 1 januari 2018.

Från skuldkvotstak till uppdaterade amorteringskrav. Det har varit ett hektiskt år så här långt för Finansinspektionen. Det nya förslaget om ett skärpt amorteringskrav är ett ytterligare steg i FI:s förhoppning om att sänka höga svenska bolåneskulder.

Finansinspektionen föreslår nu att bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomster ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

Det viktigaste syftet med det skärpta amorteringskravet, uppger Finansinspektionen, är att förbereda de svenska hushållen inför framtida ”makroekonomiska störningar”.

Reporter: Jonas Desai